Logistiek manager (AFGEROND)

Onze cliënt voorziet vanuit vijf vestigingen in Nederland en het buitenland de Europese markt van veevoeder grondstoffen. Bedrijf heeft een coördinerende en organisatorische rol in verschillende supply chains. Het beschikt over een substantiële schaalgrootte en levert een breed assortiment grondstoffen, en daarmee in staat om te komen tot voldoende 'counter vailing power'. De doelstelling is het ‘op maat‘ leveren van grondstoffen en diensten tegen een concurrerende (marktconforme) prijs, met als onderscheidende elementen kwaliteit, logistiek, netwerk, informatie, kennis en transparantie.

Namens onze cliënt zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van:

LOGISTIEK MANAGER

Het betreft hier een nieuwe positie die gecreëerd is ten einde de supply chain te verbeteren en de daarmee samenhangende logistiek vanuit een centraal punt aan te sturen. Standplaats: Rotterdam.

Toelichting op logistieke activiteiten binnen het bedrijf: De groep heeft op vele manieren te maken met logistieke aspecten bij de ontwikkeling en realisatie van supply chains.

Onder de logistieke aspecten kunnen gerangschikt worden alle fysieke handelingen, die in goederenstromen voorkomen. Hiertoe behoren: - alle vervoer per truck, lichter, coaster, zeeschepen en treinen, zowel in de origine als van origine naar zeehavens als distributie naar het achterland - opslag (en tussenslag) - controlewerkzaamheden tijdens, voor en na vervoer, op- en overslag - voorraadbeheer (incl. planning) - bemonstering van grondstoffen - im- en exportwerkzaamheden

Logistiek kent de volgende karakteristieken:

- commercieel: logistieke kosten beïnvloeden de brutoresultaten van grondstoffen, waarvoor traders verantwoordelijk zijn en waarvoor zij beslissingsbevoegdheden hebben. - techniek: het kunnen beschikken over transportmiddelen, los- en laadfaciliteiten en opslagcapaciteit en zonodig het exploiteren daarvan. - organisatie: het ontwikkelen van een organisatie, die een optimale logistieke behandeling mogelijk maakt en systemen, die dat ondersteunen. - administratie: het optimaal registreren van alle financiële consequenties van logistieke handelingen, het bepalen van de risico’s, die daarmee gepaard gaan en het berekenen van de financiële resultaten ervan.

Toelichting op de functie en de taken:

De logistieke functie heeft tot doel: 1. minimalisatie van vervoerskosten 2. minimalisatie van voorraadkosten 3. optimalisatie randvoorwaarden 4. zorgen voor voedselveilige procedures 5. beperking financiële risico’s

Daarvoor zijn ondermeer de volgende activiteiten uit te voeren: - in kaart brengen van de grondstoffenstromen en die welke voor bedrijf van belang kunnen zijn (zoals retourvrachten, combinatievrachten, etc.) - het onderling afstemmen van te verladen voorraden, transportmiddelen en opslagcapaciteiten en te ontvangen/verwerken voorraden, om onnodige kosten te vermijden - zorgen voor middelen/maatregelen om continuïteit te waarborgen - voortdurende afweging outsourcing / insourcing van middelen - initiëren van projecten om middelen en systemen op langere termijn ter beschikking te hebben - concepten ontwikkelen om binnen de supply chain zo weinig mogelijk tussenschakels te hebben en geen onnodige doublures - coördineren van onderhandelingen met transportbedrijven, schippers, rederijen, bevrachters om schaalvoordelen te realiseren - afsluiten van framecontracten t.b.v. continuïteit van de beschikbaarheid van middelen - ontwikkelen van standaardcontracten om aansprakelijkheid duidelijk vast te stellen - bijdragen aan optimalisatie van verzekeringen - ondersteuning bij het verwerven van opslag- en droogcapaciteit in sourcingsgebieden - inzichtelijk maken van ingenomen vrachtposities - opzet informatiesysteem m.b.t. tarieven - selectie dienstverlenende bedrijven - interpreteren van planningssystemen in Cindex - ondersteuning kwaliteitsbeheerder

Positie in de organisatie: De logistiek manager rapporteert direct aan de directie. Hij/zij heeft adviserende, voorbereidende en coördinerende bevoegdheden. Adviseert over het kader, waarbinnen de traders vrachten boeken.

Functie eisen: Opleiding op minimaal HBO-niveau Competenties: - heeft overtuigingskracht - is samenwerkingsgericht - is toepassingsgericht - is goed in probleemanalyses - is initiatiefrijk - heeft visie - is klantgericht

Het is strikt noodzakelijk, dat de kandidaat beschikt over relevante ervaring/kennis.

Geboden wordt: Gelegenheid om met grote mate van vrijheid deze nieuwe functie in te richten. Organisatie is financieel gezond en is in de branche een zeer voorname speler. Prima arbeidsvoorwaarden, waaronder goed salaris en 13e maand.